foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
+662 105 4248
sale@ntpcom.co.th

     ในปี 2557 บริษัท เอ็นทีพี จำกัด NTP ได้ก่อกำเนิดขึ้นในวงการธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ด้วยความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจและความตั้งใจในบริการที่มอบให้แด่ลูกค้า โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 200 หมู่บ้านสวนหลวงนิเวศน์ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 34 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

     บริษัท เอ็นทีพี จำกัด NTP ได้ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในนโยบายที่ต้องการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ด้านอุปกรณ์ เป็นผู้จัดหาสินค้าไอทีคุณภาพเยี่ยมจากผู้ประกอบการชั้นนำมากมายให้แก่ทางลูกค้ายังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ลูกค้าของเรา ด้านการให้คำปรึกษา โดยทีมงานที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองจากผู้ประกอบการ เพื่อสร้าง พัฒนา และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจลูกค้า Information Technology Solutions. ตลอดจนการรองรับทุกความต้องการของลูกค้า และอยู่ภายใต้ ปณิธาน ของบริษัทนั่นคือ การให้บริการด้วยความ

ซื่อสัตย์ เต็มใจ ว่องไว และเชี่ยวชาญ

บริการว่องไว เข้าใจทุกปัญหา แก้ไขทันเวลา เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ